Parkeerontheffing

Een parkeerontheffing is voor mensen die werken of wonen in het gebied waar betaald wordt geparkeerd. Met een parkeerontheffing mag men parkeren in de bij de toekenning van de ontheffing aangegeven parkeerzone, zonder te betalen bij de parkeermeter. Met een parkeerontheffing heeft u geen plaatsgarantie; een parkeerontheffing is 24 uur per dag geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Kenteken(s)

Aan de ontheffing worden maximaal drie kentekens gekoppeld. De ontheffing kan zodoende gebruikt worden voor het parkeren van meerdere auto’s, zij het niet tegelijkertijd. U bepaalt zelf welk kenteken wanneer gebruikt wordt en kunt dit onbeperkt wisselen.

U kunt een parkeerontheffing uitsluitend digitaal aanvragen in het e-loket van InPublic. Via de externe link (parkeerontheffing online aanvragen) onder aan deze pagina.

Hoe werkt het?

Bewoners, bedrijven en werknemers uit de kern i.c. het gebied waar betaald parkeren geldt, komen in aanmerking voor een parkeerontheffing.

Belanghebbenden voor een parkeerontheffing zijn in vier groepen ingedeeld:

 • > Groep 1: bewoners zonder parkeergelegenheid op eigen terrein.
 • > Groep 2: bewoners met parkeergelegenheid op eigen terrein,onafhankelijk of deze als zodanig wordt gebruikt.
 • > Groep 3: ondernemer en/of Werknemers e.d.
 • > Groep 4: eerste-lijns-gezondheidszorg (huisarts, thuiszorg, verloskundigen e.d.)

 

In het algemeen gelden de volgende voorwaarden bewoners zonder parkeergelegenheid op eigen terrein (groep 1):

 • > U hebt een voertuig waar u kentekenhouder van bent.
 • > U woont in een gebied waar u een parkeerontheffing moet hebben.
 • > U staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente op het adres waarvoor u de parkeerontheffing aanvraagt.
 • > U beschikt niet of kunt niet beschikken (door huren of kopen) over een eigen parkeergelegenheid in bijvoorbeeld een garage of op eigen terrein.
 • > U betaalt het vastgestelde tarief.

 

In het algemeen gelden de volgende voorwaarden bewoners met parkeergelegenheid op eigen terrein (groep 2), onafhankelijk of deze als zodanig wordt gebruikt:

 • > U hebt een voertuig waar u kentekenhouder van bent.
 • > U woont in een gebied waar u een parkeerontheffing moet hebben.
 • > U staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente op het adres waarvoor u de parkeerontheffing aanvraagt.
 • > U betaalt het vastgestelde tarief.

 

Voor ondernemer en/of werknemers e.d. (groep 3) (groepgelden in het algemeen deze voorwaarden:

 • > U hebt een voertuig waar u of het bedrijf kentekenhouder van bent/is.
 • > Het bedrijf dient gevestigd te zijn in een gebied waar u een parkeerontheffing moet hebben.
 • > Het bedrijf dient ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.
 • > Het bedrijf moet kunnen aantonen dat het in het belang van de beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is over een parkeer­ontheffing te beschikken.
 • > Het bedrijf dient niet over parkeergelegenheid op eigen terrein te beschikken
 • > U betaalt het vastgestelde tarief.

 

Voor eerste-lijns-gezondheidszorg (huisarts, thuiszorg, verloskundigen e.d.) ( groep 4) gelden de volgende voorwaarden:

 • > het parkeren dient ten behoeve te zijn van het verlenen van gezondheidszorg in de directe omgeving van een verblijfplaats van een persoon die vanwege diens gezondheidstoestand niet in staat is deze zorg elders te ontvangen.
 • > U betaalt het vastgestelde tarief.

 

Wat kost het?

Per 1 april 2022

Zone Gebied                                         Weekdagen      Groep 1     Groep 2     Groep 3     Groep 4   
3 St. Janspoort / Vredesplein Ma t/m Zo € 108,12 € 434,88 € 600,00 € 18,00
4 De Els noord Ma t/m Zo € 108,12 € 434,88 € 600,00 € 18,00
5 Kern Centrum Ma t/m Zo € 108,12 € 434,88 € 600,00 € 18,00
6 Aanloopstraten Ma t/m Zo € 108,12 € 434,88 € 600,00 € 18,00

 

Groep 1: Bewoners van het gebied met parkeerregulering zonder parkeergelegenheid op eigen terrein
Groep 2: Bewoners van het gebied met parkeerregulering met parkeergelegenheid op eigen terrein
Groep 3: Ondernemers en werknemers
Groep 4: Eerstelijns gezondheidszorg (huisarts, thuiszorg, verloskundigen e.d.)*