Privacybeleid

versie: september 2022

 1. Welke persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt en we verzamelen en waarom we die verzamelen

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor onderstaande doeleinden:

 • De afhandeling van uw (product of diensten)aanvraag of verzoek tot informatie en/of contact;
 • U te informeren over wijzigingen in het parkeerbeleid en afloop van de looptijd van (een) afgesloten product(en). U kunt de door u verleende toestemming op elk gewenst moment intrekken door een e-mail te sturen naar waalwijk@digitaalparkeerloket.nl;
 • Voor het verbeteren van de website en dienstverlening;
 • Voor het verrichten van marktonderzoek en klanttevredenheid i.r.t. onze dienstvelening in de gemeente Waalwijk.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Contact/Reactie formulier: Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Digitaal parkeerloket: Als bezoekers producten aanvragen via het digitale parkeerloket wordt u extern doorgeleid naar het digitale parkeerloket: https://parkeren.waalwijk.nl. Op deze site (https://waalwijk.digitaalparkeerloket.nl) verzamelen we slechts de gegevens die u met ons deelt, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Aanvraagformulier: Zaken en aanvragen die niet via https://parkeren.waalwijk.nl lopen en waarvoor bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens die getoond worden in het aanvraagformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

 1. Verwerken van bijzondere persoonsgegevens en vertrouwelijkheid
 • Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven bij de aanvraag en/of verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.
 • Wij nemen uiterste zorgvuldigheid in acht bij de verwerking van aan ons verstrekte persoonsgegevens. Medewerkers die in de gegevens verwerken tekenen hiervoor en geheimhoudingsverklaring en dienen hiervoor geautoriseerd te zijn. Op directieniveau van InPublic worden autorisatie toegekend.
 • Onze diensten zijn over het algemeen rijbewijs-gebonden en gericht op het parkeren van motorvoertuigen. Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via waalwijk@digitaalparkeerloket.nl of info@inpublic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

III. Rechtsgrond voor de verwerking 

De rechtsgrond voor de onder I en II bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in de door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG); de met u afgesloten overeenkomst, startend bij het tot stand komen daarvan (artikel 6 lid 1 sub b AVG); de wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG) en de  behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons als de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

 1. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens gedurende de looptijd van de (eventuele) overeengekomen dienstverleningstermijn. In geval van meldingen, anders dan klachten, worden de gegevens binnen uiterlijk 12 maanden verwijderd.

De gegevens die in relatie tot wettelijke bewaarplicht langer door ons bewaard dienen blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze (langere) wettelijke termijn. Na het verstrijken van de (dienstverlenings)termijn of wettelijke bewaartermijn, worden de persoonsgegevens binnen 6 maanden uit de bestanden en (indien van toepassing) toegepaste software verwijderd en vernietigd.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden
  Wij verstrekken in principe geen persoonsgegevens aan derden, tenzij:
 • U daar expliciet toestemming voor geeft;
 • Dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of door een overheidsinstantie of andere regelgevende instantie daartoe wordt verzocht.

Voor externe partijen voor dataopslag, (ICT)beheer op afstand en kwaliteitscontrole zijn we een verwerkersovereenkomst aangegaan.

 1. Beveiliging
  Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij registreren niet meer (persoons)gegevens dan voor de hierboven beschreven diensten en doelen noodzakelijk zijn. Daarnaast doen we geen concessies op het gebied van beveiliging van fysieke en digitale persoonsgegevens. Informatiebevuiling is onderwerp van periodieke controles op kwaliteitseisen conform ISO, uitgevoerd door TUV, en interne audits, uitgevoerd door een externe en onafhankelijke kwaliteitsmanager.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met InPublic via 010-3031860 of per mail info@inpublic.nl.

VII. Recht op inzage
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van u persoonsgegevens sturen naar info@inpublic.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

VII. Contact 
Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens, kan u per e-mail contact opnemen via info@inpublic.nl. Hebt u de voorkeur om ons per post te benaderen kan dat per brief aan: InPublic BV, Nikkelstraat 24 (3067 GR) Rotterdam.

VIII. Wijzigingen en privacy statement
Wij hebben het recht dit privacy beleid op elk gewenst moment aan te passen. In een dergelijk geval zal u over relevante en specifieke aanpassingen in het privacy beleid worden geïnformeerd. Op deze website staat altijd het meest actuele privacy beleid.

COOKIE BELEID

versie: september 2022

Wij maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die u surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij een eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kan uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Zie voor een toelichting.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Wij maken gebruik van Google Analytics, een web analytics service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “first-party cookies”. Deze cookies helpen te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken en kunnen niet op andere domeinen worden gelezen.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Enig persoonlijk identificeerbare informatie wordt nadrukkelijk niet meegegeven, zo ook niet jouw IP-adres. De geanonimiseerde informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

U kan Google Analytics cookies collectief uitzetten via deze link.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en u interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website. De website kan bovendien verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving.

We gebruiken de volgende cookies

Functionele cookies
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Functionele cookies hebben weinig impact op jouw privacy en worden anoniem ingezet.

Niet functionele cookies
Wij maken naast functionele cookies standaard gebruik van analytische cookies. Deze vallen niet onder de functionele cookies omdat ze niet benodigd zijn voor een goede werking van de website.

Analytische cookies: Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Wij maken gebruik van Google Analytics, een web analytics service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “first-party cookies”. Deze cookies helpen te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken en kunnen niet op andere domeinen worden gelezen. Deze cookies hebben geen tot weinig impact op jouw privacy.

Met analytische cookies verzamelen we onder andere de volgende gegevens:

 • Het aantal bezoekers op onze webpagina’s.
 • Hoelang een bezoeker op onze site is.
 • Hoe snel u informatie vindt.
 • Waar bezoekers naar zoeken (zoekopdrachten).
 • Gegevens over uw browser en apparaat waarmee u onze website bezoekt.
 • Hoe u op onze website terecht bent gekomen
 • De snelheid van onze website om uw browser te kunnen meten. Ter prestatieverbetering.

Voor meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet adviseren we u om de privacyverklaring van Google te raadplegen. Wij geven met analytische cookies nooit uw persoonsgegevens (zoals naam en contactgegevens) door aan Google.

Optimalisatie cookies: We willen weten of wijzigingen die we doen aan de website ook verbeteringen zijn. De tool Hotjar registreert muisklikken, muisbewegingen en scrollgedrag van bezoekers op onze website. Hotjar verzamelt informatie over bezochte pagina’s, de browser die u gebruikt en het gebruikte type apparaat en besturingssysteem. Deze gegevens gebruiken we om de website te verbeteren.

YouTube-cookies: Op onze website tonen we video’s en andere content die u via een button kunt promoten en delen via social media. Hiervoor plaatsen we YouTube en Google cookies, zodat ze u herkennen wanneer u bent ingelogd. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die u deelt en bezoekt.

Voor meer informatie over de gegevens die YouTube verzamelt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van Youtube.

Advertentie-cookies: Wij gebruiken online advertenties, (re)targeting en (re)marketing om onze diensten onder de aandacht van het publiek te brengen. Marketing cookies worden ingezet om het effect van de advertenties te meten. Hiervoor gebruiken wij: Google Adwords, Google Dynamic Remarketing, Facebook marketing en Microsoft Bing Ads. Hiermee krijgen we inzicht in:

 • Welke advertenties u al hebt gezien. Hiermee voorkomen we dat u te vaak dezelfde advertenties te zien krijgt.
 • Hoeveel bezoekers op welke advertenties klikken.
 • Het bezoekgedrag nadat iemand heeft geklikt op een advertentie. Zo kunnen we analyseren hoe effectief onze advertenties zijn.

Ook als u cookies niet accepteert kunt u nog advertenties van ons online tegenkomen. Niet al onze advertenties gebruiken namelijk cookies. Met cookies kunnen we u wel advertenties tonen die voor u relevant zijn.

Cookies blokkeren en verwijderen

U kan via uw browser cookies blokkeren. Blokkeert u alle cookies, dan kunnen websites minder goed werken. Wil u geen cookies van onze website geplaatst hebben? Kies er dan in onze cookiemelding voor om onze cookies niet te accepteren. Deze melding ziet u als u onze site voor het eerst bezoekt. Hebt u onze cookies eerder geaccepteerd, dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u deze te verwijderen via de browser.