Over digitaal parkeerloket Waalwijk

Over Parkeerservice Waalwijk

 

Parkeerservice Waalwijk is de digitale balie voor al uw parkeerzaken in de gemeente Waalwijk. Om het verkeer, de bereikbaar en de parkeerdruk in goede banen te leiden bent u in Waalwijk (parkeer)belasting verschuldigd. Door de parkeerbelasting te voldoen krijgt u parkeerrecht om gedurende een bepaalde periode te mogen parkeren. De betaling hiervan kunt u op verschillende wijze voldoen; door middel van belparkeren, een parkeerticket kopen aan een van de ticketautomaten en een geldige parkeervergunning.

Handhaving

Zes dagen per week vindt gedurende de tijden dat betaald parkeren geldt handhaving plaats op de betaling van deze gemeentelijke parkeerbelasting. De parkeercontrole vindt plaats door door de gemeente Waalwijk aangestelde onbezoldigd gemeenteambtenaren.

Bij het ontbreken van een geldig parkeerrecht (een parkeerticket, een geldige parkeervergunning of een geldige belparkeer-actie) of een overschrijding van de betaaltijd, wordt bij constatering hiervan een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd. Het bedrag van voornoemde naheffingsaanslag bedraagt € 66,50 en is opgebouwd uit: de kosten voor één uur parkeren vermeerderd met de kosten die gemaakt worden voor het opleggen van de naheffingsaanslag.

 

Duplicaat naheffingsaanslag

Tobias Fiscaal verzorgt namens de gemeente Waalwijk de invordering van de naheffingsaanslagen. Voor betaling dient u de instructies in de brief (duplicaat naheffingsaanslag) te volgen. Als betaling van de duplicaat naheffingsaanslag uitblijft wordt de volgende procedure gevolgd. Tobias Fiscaal stuurt:

  • > een aanmaning waarbij het bedrag is vermeerderd met € 8,00 wettelijke aanmaningskosten
  • > als ook dan geen betaling is ontvangen wordt er een dwangbevel opgelegd, welke is vermeerderd met € 46,00 wettelijke betekeningskosten
  • > bij een niet betaling van het dwangbevel wordt het dossier overgedragen aan de belastingdeurwaarder.