Parkeervergunning

Bewoners, bedrijven en hun werknemers in de schil (het gebied rondom het Waalwijkse centrum – net buiten de betaald parkeerzone) die niet beschikken over een eigen parkeergelegenheid, kunnen in aanmerking komen voor een parkeervergunning.

Deze vergunningen worden alleen verleend voor gebieden waar zonder vergunning niet geparkeerd mag worden. Het verlenen van parkeervergunningen wordt voor de gemeente uitgevoerd door het bedrijf InPublic. U kunt een parkeervergunning digitaal aanvragen in de webshop van InPublic.
Voor het verlenen van een parkeerproduct is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Zo gaat de gemeente om met privacy | Gemeente Waalwijk.

 

Akkoord met algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van inloggen met DigiD, eHerkenning en inlogcode geeft u toestemming dat NAW gegevens worden opgehaald en gebruikt voor uw aanvraag. Tevens gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Voor straatparkeren: AV en verordening parkeerbelastingen en voor achter de slagboom: AV slagboomterreinen.

 

De parkeerproducten betreffen parkeerproducten van de gemeente Waalwijk die worden afgerekend door en via Stichting Beheer Parkeergelden InPublic. KvK-nr. 62863363. Het BTW-nr. van de gemeente Waalwijk zoals vermeld op de factuur is: NL003067889B02

 

Stichting Beheer Parkeergelden InPublic
Nikkelstraat 24
3067 GR Rotterdam

Nederland
T: (010) 3031860
E: waalwijk@digitaalparkeerloket.nl

 

Via onderstaande links kunt u uw parkeerproduct voor de gemeente Waalwijk aavragen, wijzigen, opzeggen of inzien. Bij het doen van een aanvraag, wijziging of opzegging gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

 

Parkeervergunning online aanvragen(externe link)

Ook kunt in de webshop van InPublic uw parkeervergunning wijzigen of opzeggen.

Parkeervergunning online wijzigen of opzeggen(externe link)

Hoe werkt het?

Binnen de gemeente Waalwijk zijn er verschillende vergunninghoudersgebieden.

In het algemeen gelden de volgende voorwaarden voor bewoners:

 • > U hebt een voertuig waar u kentekenhouder van bent.
 • > U woont in een gebied waar u een parkeervergunning moet hebben.
 • > U staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente op het adres waarvoor u de parkeervergunning aanvraagt.
 • > U beschikt niet of kunt niet beschikken (door huren of kopen) over een eigen parkeergelegenheid in bijvoorbeeld een garage of op eigen terrein.
 • > U betaalt het vastgestelde tarief.

 

Voor bedrijven gelden in het algemeen deze voorwaarden:

 • > U hebt een voertuig waar u kentekenhouder van bent.
 • > Het bedrijf dient gevestigd te zijn in een gebied waar u een parkeervergunning moet hebben.
 • > Het bedrijf dient ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.
 • > Het bedrijf moet kunnen aantonen dat het in het belang van de beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is over een parkeer­vergunning te beschikken.
 • > Het bedrijf dient niet over parkeergelegenheid op eigen terrein te beschikken
 • > U betaalt het vastgestelde tarief.

 

Wat kost het?

Tarieven vergunningen per jaar
Per 1 april 2022

Zone Gebied Weekdagen Groep 1* Groep 2* Groep 3* Groep 4*
A2 Hooisteeg-Oost ma t/m zo € 108,12 € 434,88 € 600,00 n.v.t.
B1 Grotestraat ma t/m zo € 108,12 € 434,88 € 600,00 n.v.t.
WEB/A1/IA1/WD Overig ma t/m zo €  18,00 €  18,00 €  18,00 n.v.t.

Groep 1:
Bewoners van het gebied met parkeerregulering zonder parkeergelegenheid op eigen terrein

Groep 2:
Bewoners van het gebied met parkeerregulering met parkeergelegenheid op eigen terrein

Groep 3:
Ondernemers en werknemers

Groep 4:
Eerstelijns gezondheidszorg (huisarts, thuiszorg, verloskundigen e.d.).

Tips
Een parkeervergunning geeft geen plaatsgarantie maar er worden niet meer parkeervergunningen uitgegeven dan parkeerplaatsen. Een parkeervergunning is iets anders dan een parkeerontheffing of een RVV-ontheffing. Met een parkeerontheffing kan worden geparkeerd in een gebied waar betaald parkeren van kracht is. Een RVV-ontheffing worden specifieke verboden (bijvoorbeeld een parkeerverbod of inrijverbod) buiten werking gesteld voor een voertuig.

Bezoekerskaarten
Bewoners van een gebied waarin parkeerbelasting moet worden betaald of waar een vergunning noodzakelijk is kunnen voor hun bezoekers dagkaarten aanschaffen. De kosten bedragen € 18,00 per 20 dagkaarten. Deze kaarten zijn de gehele dag geldig.