Parkeervergunning

Bewoners, bedrijven en hun werknemers in zowel het Centrum (zone M1, M2 en M3) als de schil (het gebied rondom het Waalwijkse centrum – net buiten de betaald parkeerzone, Verg1 t/m Verg7) die niet beschikken over een eigen parkeergelegenheid, kunnen in aanmerking komen voor een parkeervergunning.

Deze vergunningen worden dus zowel verleend in het betaald parkeergebied als voor gebieden waar zonder vergunning niet geparkeerd mag worden. Tot en met 2023 werd hier nog onderscheid gemaakt tussen ontheffingen en vergunning. Vanaf 1 januari 2024 heet het zowel voor het betaald parkeergebied (zone M1, M2, M3) als het vergunningengebied (Verg1 t/m Verg7) een parkeervergunning. Het verlenen van parkeervergunningen wordt voor de gemeente uitgevoerd door het bedrijf InPublic. U kunt een parkeervergunning digitaal aanvragen in de webshop van InPublic.

Voor het verlenen van een parkeerproduct is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Zo gaat de gemeente om met privacy | Gemeente Waalwijk.

Akkoord met algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van inloggen met DigiD, eHerkenning en inlogcode geeft u toestemming dat NAW gegevens worden opgehaald en gebruikt voor uw aanvraag. Tevens gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Voor straatparkeren: AV en verordening parkeerbelastingen en voor achter de slagboom: AV slagboomterreinen.

De parkeerproducten betreffen parkeerproducten van de gemeente Waalwijk die worden afgerekend door en via Stichting Beheer Parkeergelden InPublic. KvK-nr. 62863363. Het BTW-nr. van de gemeente Waalwijk zoals vermeld op de factuur is: NL003067889B02

Stichting Beheer Parkeergelden InPublic
Nikkelstraat 24
3067 GR Rotterdam

Nederland
T: (010) 3031860
E: waalwijk@digitaalparkeerloket.nl

Via onderstaande links kunt u uw parkeerproduct voor de gemeente Waalwijk aavragen, wijzigen, opzeggen of inzien. Bij het doen van een aanvraag, wijziging of opzegging gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Parkeervergunning online aanvragen(externe link)

Ook kunt in de webshop van InPublic uw parkeervergunning wijzigen of opzeggen.

Parkeervergunning online wijzigen of opzeggen(externe link)